Bạt phủ xe

Bạt phủ xe giúp ngăn chặn mưa nắng, bụi bẩn bám vào xe, ngăn chặn cào gạch lên xe khi đậu xe ngoài trời, ăn trộm thấy phủ bạt cũng sẽ ngại phần nào

Xem tất cả 1 kết quả