Xử lý lỗi “There was a problem with the network 400” trên Youtube Vanced

on
Chuyên mụcHack màn hình crv, Kiến thức

Ngày hôm qua 31/03/2021 có thể do Google cập nhật API Youtube nên những bên thứ 3 sử dụng đều ảnh hưởng, cụ thể là Youtube Vanced. Dưới đây là các xử lý

 

Bản Pro

 

Bản Basic

 

Lưu ý: Nếu làm như 1 trong 2 video không được thì phải kết hợp cả 2

Bình luận